Pożyczki hipoteczne


Pożyczka hipoteczna to transakcja, w której pożyczkodawca pożycza wnioskodawcy pieniądze w kwocie nie przekraczającej wartości nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy. Na nieruchomości pożyczkobiorcy ustanawiana jest hipoteka. Gdyby nie spłacił on takiego zobowiązania w terminie, pożyczkodawca może zażądać sprzedaży nieruchomości i w ten sposób odzyskać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami.

Pożyczka hipoteczna w wielu aspektach przypomina kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy.


Crédit Agricole Pożyczka Hipoteczna - oferta negocjowana

Crédit Agricole

Pożyczka Hipoteczna - oferta negocjowana

Wysokość raty: 1326.33 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 13.9 % / w skali roku

Prowizja: 6000 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 1 326.33 PLN Oferta dostępna pod warunkiem dobrania dodatkowych produktów i utrzymywania ich w całym okresie kredytowania:

- konta osobistego, zasilanego przelewami wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1 000 złotych

- ubezpieczenia na życie w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oprocentowanie nominalne 12.06 %
marża 5.25 %
WIBOR 6.81 %
Oprocentowanie rzeczywiste 13.90 %
Ubezpieczenie pomostowe 120.00 PLN Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 1,2%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca
Polisa na życie 35.88 PLN Koszt obowiązkowego w tym pakiecie Ubezpieczenia Życia i Zdrowia wynosi 0,0299% miesięcznie - naliczane od bieżącego salda zadłużenia;


Polisa jest grupowym ubezpieczeniem, które chroni przed skutkami trwałej niezdolności do pracy, a dodatkowo zapewnia rodzinie kredytobiorcy stabilność finansową na wypadek jego śmierci;


W razie śmierci ubezpieczonego lub jego całkowitej niezdolności do pracy czy samodzielnej egzystencji ubezpieczyciel pokrywa 100% kwoty, jaka pozostała do spłaty z tytułu posiadanego kredytu, co stanowi 100% sumy ubezpieczenia;


Jednym ubezpieczeniem mogą zostać objęci wszyscy kredytobiorcy, ponieważ wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kwoty kredytu pozostałego do spłaty, a nie od liczby kredytobiorców
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 6 000.00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 420.00 PLN Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości.

Klient może dostarczyć operat zewnętrzny lub zlecić jego przygotowanie jednej z firm współpracujących z bankiem.

Cennik firm współpracujących z bankiem:

420 PLN - mieszkanie (lokal mieszkalny lub działka pod zabudowę mieszkaniową),

640 PLN - dom jednorodzinny zakończony (zgłoszony do użytkowania),

680 PLN - dom jednorodzinny w realizacji160 zł - inspekcja nieruchomości, której dotyczy inwestycja (remont, budowa)
Suma kosztów 6 420.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE
Wcześniejsza spłata kredytu 0.00 %
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 %
  na EUR 0.00 %
  na CHF 0.00 %
  na USD 0.00 %