Karty kredytowe


Nasz ranking kart kredytowych pomoże Ci wybrać najbardziej dopasowaną „kredytówkę” do Twoich potrzeb. I to bez względu na to, czy planujesz zostać jej biernym posiadaczem, aktywnym użytkownikiem, czy łowcą promocji bankowych.

Jak się przekonasz, karta kredytowa to niezwykle praktyczne narzędzie poprawiające kondycję finansową naszego domowego budżetu i cenna pomoc w razie nieprzewidzianych wydatków. Dzięki przyznanemu przez bank limitowi kredytowemu możemy swobodnie regulować bieżące wydatki i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów odsetkowych. Należy jedynie pamiętać o terminowej spłacie i obowiązujących limitach.


Santander Bank Polska VISA Silver Akcja Pajacyk

Santander Bank Polska

VISA Silver Akcja Pajacyk

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 20.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 54 dni

Szczegóły oferty
Typ karty srebrna
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 20.00 % Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 4 100,00 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. 20,00% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 25,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4 100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 600,87 zł, oprocentowanie zmienne 20,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 500,87 zł (w tym: odsetki 1 320,87 zł, opłaty miesięczne w pierwszym i drugim roku 180 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 8.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 90.00 PLN Opłata miesięczna nie jest pobierana pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym minimum 10 transakcji daną kartą. Do warunku zwolnienia z opłaty wliczane są również transakcje wykonane kartami dodatkowymi.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% min. 50 PLN Minimalna spłata zadłużenia wynosi 5%, nie mniej niż 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł W kraju i za granicą
Koszt ubezpieczenia karty
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Pakiet ubezpieczeniowy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty, dla transakcji na sumę 150 EUR.
Ubezpieczenie nie określa limitu czasu, w ciągu którego musi nastąpić zgłoszenie zgubienia lub kradzieży karty.
Dzień spłaty zadłużenia TAK
Dodatkowe informacje
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Możliwość korzystania z atrakcyjnych zniżek
  • Wspieranie Akcji Pajacyk