Karty kredytowe


Nasz ranking kart kredytowych pomoże Ci wybrać najbardziej dopasowaną „kredytówkę” do Twoich potrzeb. I to bez względu na to, czy planujesz zostać jej biernym posiadaczem, aktywnym użytkownikiem, czy łowcą promocji bankowych.

Jak się przekonasz, karta kredytowa to niezwykle praktyczne narzędzie poprawiające kondycję finansową naszego domowego budżetu i cenna pomoc w razie nieprzewidzianych wydatków. Dzięki przyznanemu przez bank limitowi kredytowemu możemy swobodnie regulować bieżące wydatki i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów odsetkowych. Należy jedynie pamiętać o terminowej spłacie i obowiązujących limitach.


Crédit Agricole Crédit Agricole Visa Silver

Crédit Agricole

Crédit Agricole Visa Silver

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 20.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 54 dni

Szczegóły oferty
Typ karty srebrna
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 20.00 % Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty Silver wynosi 27,03% dla kredytu w wysokości 3 200 zł, całkowita kwota do zapłaty spłacana w ciągu 12 miesięcy wynosi 3 896,73 zł. Oprocentowanie zmienne wynosi 20%, całkowity koszt kredytu wynosi 696,73 zł, w tym: odsetki 576,73 zł oraz opłata miesięczna za obsługę rachunku karty kredytowej 10 zł. Kalkulacja z 8.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 3
Opłata roczna za użytkowanie karty 120.00 PLN Opłata miesięczna 0 zł pod warunkiem dokonania kartą transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym na kwotę min 700 PLN

W przeciwnym wypadku: 10 miesięcznie
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN
4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje, min. 30 zł
Prowizja za wypłatę gotówki 5% min. 12,90 zł
Koszt ubezpieczenia karty Ubezpieczenie nieobowiązkowe: Pakiet Podstawowy: 0,25% miesięcznie Pakiet Twoje Dochody: 0,55% miesięcznie
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.


Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, posiadacz karty odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu na etapie sprzedaży karty, spośród czterech cykli w miesiącu zaproponowanych przez bank (dla karty Credit Agricole Visa Silver posród terminów: 4, 11, 22, 28), dla karty Credit Agricole MasterCard Silver to 17 (dzień spłaty: + 24 dni od daty generowania wyciągu)
Dodatkowe informacje
  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Płatności zbliżeniowe