Ubezpieczenie turystyczne


Kategoria ubezpieczeń dla podróżujących jest częścią oferty towarzystw asekuracyjnych, która obejmuje wszystkie produkty zapewniające ochronę przed różnymi ryzykami w czasie podróży i przebywania na wyjeździe, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najważniejszym jego elementem jest pokrycie w ramach zagwarantowanej sumy kosztów leczenia, ale też polisa może obejmować nieszczęśliwe skutki zdarzeń. Może zostać też rozbudowana o dodatkowe elementy, które zwiększą ochronę.