Ubezpieczenie mieszkaniowe


Konkurencja na rynku polis dla domów i mieszkań jest ogromna, co oczywiście działa na korzyść klienta – ubezpieczyciele tak modyfikują swoje oferty, by móc konkurować z innymi. Porównanie, dostępnych na rynku ofert, pokazało, że zakres ochrony u poszczególnych ubezpieczycieli jest naprawdę szeroki, każdy znajdzie ofertę szytą na miarę.